Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende medicin.

Det har følgende betydning for vores patienter:
•Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin, – og helst kun i en meget kort periode
•Man kan ikke forny recepter via vores e-portal eller telefonisk på vanedannende medicin
•Vi fornyr kun vanedannende medicin ved en konsultation i Lægehuset.

Undtaget fra ovenstående er kun patienter, som er meget gangbesværet/sengeliggende eller får medicin udleveret af hjemmeplejen.

Afhængighedsskabende medicin er f.eks; sovemedicin, stærkere smertestillende indeholdende morfica, ADHD medicin.

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om vanedannende medicin:

” § 2.2.1 Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.”

Patientinformation om vanedannende medicin

Patientinformation om opioidbehandling