Personale

Steffen Peter Bjerring
Speciallæge i Almen Medicin siden april 2016 (f. 1975)
Praktiserende læge siden 2016
Sagkyndig i Styrelsen for Patientklager og Styrelsen for Patientsikkerhed
Kommunal Praksiskonsulent, Københavns Kommune

Stine Christensen
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1970)
Praktiserende læge siden 2009

Merete Hippe
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1966)
Praktiserende læge siden 2009

Camilla Bentsen
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1975)
Praktiserende læge siden 2016

Eva Bøcher Herner
Speciallæge i almen medicin
Vikar hos Camilla Bentsen hver torsdag

Cille Swane Lund
Sygeplejerske

Bente Hersnæs
Sygeplejerske

Sidsel Winberg Singh
So-Su / Sekretær

Jette  Holm
Laborant / Sekretær

Rebecca Lundström
Jordemoder hos Camilla Bentsen og Steffen Peter Bjerring (på barsel)

Julie Forchhammer
Uddannelseslæge hos Steffen Peter Bjerring

Anna Ahm Harager
Uddannelseslæge hos Camilla Bentsen 

Katrine Elisabeth Fjordside Linde
Uddannelseslæge hos Stine Christensen og Merete Hippe

Linnea Büchert Lindberg
Medicinstuderende