Personale

Steffen Peter Bjerring
Speciallæge i Almen Medicin siden april 2016 (f. 1975)
Praktiserende læge siden 2016
Sagkyndig i Styrelsen for Patientklager
Kommunal Praksiskonsulent, Københavns Kommune

Stine Christensen
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1970)
Praktiserende læge siden 2009

Merete Hippe
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1966)
Praktiserende læge siden 2009

Camilla Bentsen
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1975)
Praktiserende læge siden 2016

Eva Bøcher Herner
Speciallæge i almen medicin
Vikar hos Camilla Bentsen hver tirsdag

Arne Hantho
Speciallæge i almen medicin
Vikar hos Stine Christensen og Merete Hippe hver torsdag

Cille Swane Lund
Sygeplejerske

Bente Hersnæs
Sygeplejerske

Louise Lemvig
So-Su / Sekretær

Sidsel Winberg Singh
So-Su / Sekretær

Ea Cecilie Jelding-Dannemand
Uddannelseslæge hos Camilla Bentsen Er i klinikken ca. 1 dag om måneden.

Christoffer Schelde Andersen
Uddannelseslæge hos Camilla Bentsen.

Anne Gaardsting
Uddannelseslæge hos Steffen Peter Bjerring. 

Ane Storch Jakobsen Lundell
Uddannelseslæge hos Stine Christensen og Merete Hippe.

Christian Snitkjær
Uddannelseslæge hos Stine Christensen og Merete Hippe.

Jonas Aggerholm Bækdal
Uddannelseslæge hos Stine Christensen og Merete Hippe.