Personale

Steffen Peter Bjerring
Speciallæge i Almen Medicin siden april 2016 (f. 1975)
Praktiserende læge siden 2016
Sagkyndig i Styrelsen for Patientklager
Kommunal Praksiskonsulent, Københavns Kommune

Stine Christensen
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1970)
Praktiserende læge siden 2009

Merete Hippe
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1966)
Praktiserende læge siden 2009

Camilla Bentsen
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1975)
Praktiserende læge siden 2016

Eva Bøcher Herner
Speciallæge i almen medicin
Vikar hos Camilla Bentsen hver tirsdag

Arne Hantho
Speciallæge i almen medicin
Vikar hos Stine Christensen og Merete Hippe hver torsdag

Cille Swane Lund
Sygeplejerske

Bente Hersnæs
Sygeplejerske

Louise Lemvig
So-Su / Sekretær

Sidsel Winberg Singh
So-Su / Sekretær

Ea Cecilie Jelding-Dannemand
Uddannelseslæge hos Camilla Bentsen Er i klinikken ca. 1 dag om måneden.

Laura Hauge Kristensen
Uddannelseslæge hos Steffen Peter Bjerring. 

Ane Storch Jakobsen Lundell
Uddannelseslæge hos Stine Christensen og Merete Hippe.