Personale

Steffen Peter Bjerring
Speciallæge i Almen Medicin siden april 2016 (f. 1975)
Praktiserende læge siden 2016
Sagkyndig i Styrelsen for Patientklager og Styrelsen for Patientsikkerhed
Kommunal Praksiskonsulent, Københavns Kommune

Stine Christensen
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1970)
Praktiserende læge siden 2009

Merete Hippe
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1966)
Praktiserende læge siden 2009

Camilla Bentsen
Speciallæge i Almen Medicin (f. 1975)
Praktiserende læge siden 2016

Eva Bøcher Herner
Speciallæge i almen medicin
Vikar hos Camilla Bentsen hver torsdag

Cille Swane Lund
Sygeplejerske

Bente Hersnæs
Sygeplejerske

Louise Lemvig
So-Su / Sekretær (på barsel)

Sidsel Winberg Singh
So-Su / Sekretær

Jette  Holm
Laborant / Sekretær

Rebecca Lundström
Jordemoder hos Camilla Bentsen og Steffen Peter Bjerring (på barsel)

Ea Cecilie Jelding-Dannemand
Uddannelseslæge hos Camilla Bentsen 

Ann-Sofie Viktoria Svanbom
Uddannelseslæge hos Steffen Peter Bjerring. 

Katrine Elisabeth Fjordside Linde
Uddannelseslæge hos Stine Christensen og Merete Hippe.

Ibrahim El Haddouchi
Uddannelseslæge hos Stine Christensen og Merete Hippe.