Cannabis

Fra 1. januar 2018 er det politisk besluttet, at starte en 4-årig forsøgsperiode, hvor praktiserende læger kan udskrive cannabis.

Lægerne Tranevej følger vores faglige selskabs anbefalinger, og tilbyder IKKE udskrivelse af cannabis. Cannabis er ikke et lægemiddel, og derfor er det ikke godkendt efter de kendte metoder.