Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger. Derfor er der som regel uddannelseslæger i klinikken. Uddannelseslægen arbejder under en af de faste lægers vejledning.
Du kan derfor få tilbudt en tid hos uddannelseslægen, og i tilfælde, hvor det er uddannelsesmæssigt relevant, vil vi prioritere, at du bliver set af en uddannelseslæge.

Uddannelseslægen er en færdig læge med 1-5 års erfaring som læge.

Som led i speciallægeuddannelse er nogle af vore kolleger ansat på hospitaler i regionen, men har en dag om måneden i klinikken.