Information om vacciner

Vacciner uden tidsbestilling:

Alle dage 8.00-15.00. Onsdag 9.00-16.00 (dog ikke i vores faste pauser 9.15-9.30 og 12.15-12.45)

Vi vaccinerer alle med alder +85 mod corona fra 19. september 2022, hvis vi har modtaget vaccinerne.

Alle som tilhører målgrupperne kan få vaccine mod corona og influenza og pneumokokker fra 1. oktober 2022.

 

Covid-19
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle på 50 år og derover får en booster-vaccination mod covid-19.

Desuden anbefales vaccinen til følgende grupper:

  • gravide
  • personale på sundheds- og ældreområdet og udvalgte dele af socialområdet
  • pårørende til personer i særlig øget risiko
  • Udvalgte personer under 50 år, som har særlig risiko for alvorligt forløb af covid-19 (kontakt din læge mhp. vurdering af om du er i den gruppe).

 

Influenza
Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination til alle på 65 år og ældre og følgende grupper:

  • personer med visse kroniske sygdomme
  • børn mellem 2 og 6 år
  • gravide i 2. og 3. trimester
  • personale på sundheds- og ældreområdet og udvalgte dele af socialområdet. 

 

Pneumokokvaccine

Målgruppe:
Hele året: Personer i alderen 65 år og derover, der ikke har modtaget vaccination de seneste seks år, desuden personer som har udvalgte kroniske lidelser, svejsere, beboere på plejehjem/plejebolig.     

 

Hvornår kan jeg blive vaccineret?
Vaccinationsprogrammet for både covid-19 og influenza starter den 1. oktober 2022.

Plejehjemsbeboere og borgere, der er 85 år eller derover, får dog tilbuddet om covid-19 vaccination allerede fra midten af september.

Plejehjemsbeboere vil blive tilbudt vaccination på deres bopæl, mens øvrige borgere over 85 år vil modtage en invitation i e-Boks/mit.dk eller som fysisk brev fra omkring midten af september.